Τι κάνουμε


Σχεδιάζουμε όλα τα διαφημιστικά έντυπα που μπορεί να χρειάζεστε, αφού πρώτα καθορίσουμε την λειτουργία που θα έχουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα σε συνάρτηση με το εικαστικό της εταιρικής σας ταυτότητας.

Διαφημιστικά φυλλάδια

Αποτελούν έναν από τους πιο άμεσους τρόπους προβολής, διάδοσης και προώθησης  των ιατρικών υπηρεσιών σας.

Αφίσες

Οι αφίσες είναι ο καλύτερος τρόπος πληροφόρησης και προσέλκυσης κοινού για εκδηλώσεις, όπως συνέδρια ή ημερίδες.

Διαφημιστικά banner

Χρησιμοποιούνται κυρίως από εταιρείες ή κλινικές για την προβολή τους σε χώρους συγκέντρωσης πολλών ατόμων, όπως συνέδρια, ως κομμάτι της διαφημιστικής τους εκστρατείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας project!