Τι κάνουμε


Βελτιστοποιούμε τη δομή και το περιεχόμενο της ιατρικής ιστοσελίδας σας, ώστε να είναι φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google). Στόχος είναι η υψηλότερη κατάταξη της ιστοσελίδας, που οδηγεί σε αύξηση της επισκεψιμότητάς της.

Αναζήτηση keywords

Έρευνα, ανάλυση και επιλογή των κατάλληλων λέξεων - κλειδιά (keywords) που ταιριάζουν στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες σας, με σκοπό την προσέλκυση του στοχευμένου κοινού στο website.

Ανάλυση ανταγωνισμού

Ανάλυση του ανταγωνισμού πάνω στις λέξεις – κλειδιά που έχουμε συλλέξει, ώστε να επιλέξουμε τις πιο κατάλληλες, αλλά με τον μικρότερο δυνατό ανταγωνισμό.

Βελτίωση περιεχομένου

Επεξεργασία της σχεδίασης των σελίδων, των τίτλων, των Meta tags και της γενικότερης διάταξης της ιατρικής ιστοσελίδας ώστε να γίνει περισσότερο "φιλική" στις μηχανές αναζήτησης (SEO friendly).

Προωθείστε την ιατρική σας ιστοσελίδα!

Με δύο λόγια είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας με σκοπό την αύξηση των επισκεπτών από τις μηχανές αναζήτησης (πχ Google). Ουσιαστικά το Seo χωρίζεται σε 2 μέρη: On-Site και Off-Site

Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε μια ιστοσελίδα, ώστε να γίνει πιο φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης και τους χρήστες. Επιγραμματικές ενέργειες είναι:
Η δημιουργία πλούσιου περιεχομένου βασισμένο σε συγκεκριμένες λέξεις – κλειδιά.
Οι τίτλοι και οι περιγραφές σελίδων.
Ο χρόνος φόρτωσης της σελίδας, και πολλά άλλα.

Περιλαμβάνει τις διαδικασίες που ακολουθούνται με στόχο την αύξηση των links από άλλες ιστοσελίδες προς την δική μας (Link popularity, Link building).

Η επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας από τις μηχανές αναζήτησης φθάνει κοντά στο 70%!

Μέσω του SEO η ιστοσελίδα ανεβαίνει στην κατάταξη των μηχανών αναζήτησης και συνεπώς αυξάνεται η επισκεψιμότητά της, χωρίς ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας να είναι αναγκασμένος να ξοδεύει συνεχώς χρήματα σε διαφημίσεις.

Το κόστος βελτιστοποίησης μια ιστοσελίδας για εμφάνισή της στις πρώτες θέσεις εξαρτάται από τον ανταγωνισμό που υπάρχει για τη συγκεκριμένη φράση-κλειδί για την οποία γίνεται η βελτιστοποίηση.

ΓΙΑΤΙ SEO

Οι χρήστες του Internet σπάνια ψάχνουν μετά την 3η σελίδα αναζήτησης όταν αναζητούν μία υπηρεσία ή ένα προϊόν. Άρα αν μια ιστοσελίδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, εξασφαλίζεται μία μεγάλη εισροή επισκεπτών ή υποψήφιων πελατών.

Αύξηση της επισκεψιμότητας της σελίδας

Μείωση του ποσοστού εξόδου από τη σελίδα

Αύξηση του μέσου χρόνου επίσκεψης

Αύξηση ανάγνωσης σελίδων