Τι κάνουμε


Απευθυνόμαστε στις επιστημονικές εταιρείες που επιθυμούν ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αφορούν στα μέλη τους, προκειμένου να μπορούν να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια όλες τις ενέργειες που αφορούν στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Φιλικό & Εύχρηστο Περιβάλλον

Η διαχείριση όλων των πεδίων του λογισμικού γίνεται εύκολα και απλά μέσα από το εύχρηστο περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει, αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες του μέσου χρήστη.

Παραμετροποιήσιμο & Ευέλικτο

Το λογισμικό έχει αναπτυθεί με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιστημονικής εταιρείας, καθώς είναι παραμετροποιήσιμο για κάθε διαφορετική ανάγκη.

Φορητότητα δεδομένων

Η πρόσβαση στο λογισμικό και στα δεδομένα του γίνεται μέσω διαδικτύου, οπότε έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτά από οποιαδήποτε συσκευή.

Ζητήστε τώρα προσφορά!

Δημιουργείστε μια βάση δεδομένων για τα μέλη της Εταιρείας σας, καταχωρώντας για τον καθένα τα προσωπικά του στοιχεία, τους ιατρικούς του τίτλους και το βιογραφικό του, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση από όλες τις συσκευές σας για εύκολη και άμεση διαχείριση.

Καρτέλα μέλους

Εύκολη αναζήτηση βάσει κατηγοριών.

Αναλυτικά στοιχεία μελών.

Αυτόματη προσθήκη στο Newsletter.

Δυνατότητα ταξινόμησης σε κατηγορίες (π.χ. Δόκιμα, Τακτικά).

Στατιστικά

Δυνατότητα δημιουργίας στατιστικών για όλες τις κατηγορίες πεδίων.

Εύκολη εξαγωγή στατιστικών.

On-line εγγραφή

Δυνατότητα μέλους να κάνει αίτηση μέσω διαδικτύου.

Αυτόματη ενημέρωση της εταιρείας για νέες αιτήσεις.

Ενημέρωση του μέλους για αποδοχή αίτησης.

Διαχειριστείτε τις συνδρομές των μελών σας μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον,. Μέσα από το περιβάλλον μας σας παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης παρακολούθησης των συνδρομών των μελών σας (προηγούμενες οφειλές, σύνολο οφειλών, ημερομηνία λήξης συνδρομής). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους.

Διαχείριση οικονομικών

Υπόλοιπα μελών.

Δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών κατηγοριών οφειλών (π.χ. εγγραφή, συνδρομή).

Ιστορικό συναλλαγών.

Αυτοματισμοί

Αυτόματη δημιουργία οφειλής ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. ετήσιες συνδρομές).

Αυτόματη ενημέρωση εταιρείας και μέλους για επικείμενες και ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αυτόματη απενεργοποίηση μέλους λόγω οφειλών.

On-line πληρωμές

Δυνατότητα εξόφλησης οφειλών μέσω διαδικτύου.

Αποστολή ηλεκτρονικής απόδειξης είσπραξης.