Τι κάνουμε


Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό της εταιρικής σας ταυτότητας, έχοντας ως πυρήνα το εικαστικό ύφος του λογότυπού σας και συνδυάζοντας αυστηρούς κανόνες marketing και αισθητικής.

Επαγγελματικές κάρτες

Οι επαγγελματικές κάρτες πρέπει να δείχνουν επαγγελματισμό, να είναι ευανάγνωστες και να τονίζουν το πεδίο δραστηριότητάς σας.

Επιστολόχαρτα

Ένα καλοσχεδιασμένο επιστολόχαρτο αποδίδει την επιθυμητή εικόνα της επιχείρησης, καθώς είναι το έντυπο που χρησιμοποιείται σε κάθε επαγγελματική επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες.

Συνταγολόγια

Το χαρτί συνταγογράφησης ακολουθεί την εικαστική φιλοσοφία όλων των στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας, προκειμένου να υπάρχει μια ολιστική συνάφεια των εντύπων που παρέχετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας project!