Η επιλογή ενός domain name (όνομα τομέα) μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν- και δεν είναι όλοι προφανείς.

Το domain name είναι το πρώτο βήμα προς την έναρξη της online επιχείρησή σας. Μην νομίσετε ότι πρόκειται για μια απλή περίπτωση καταχώρισης του ονόματος της εταιρείας σας με την κατάληξη “.com” ή “.gr” στο τέλος.

Υπάρχουν πολλά ζητήματα κατά την αγορά και την καταχώριση ενός domain name, ορισμένα από τα οποία μπορεί να γνωρίζετε και άλλα που δεν παρουσιάζονται ως προφανή.


Συμβουλές για την επιλογή Domain Name

Φροντίστε να είναι σύντομο

Προσπαθώντας να θυμηθεί κανείς μια σειρά από πολλές λέξεις αντί για δύο με τρεις ευκολομνημόνευτες λέξεις δημιουργεί περιττή πολυπλοκότητα για τους δυνητικούς πελάτες. Κρατήστε το domain name σας σύντομο και περιεκτικό.

Να είναι συγκεκριμένο

Δυσνόητα ονόματα και αναφορές μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και να αποπροσανατολίσουν τους χρήστες όταν προσπαθούν να θυμηθούν το domain name σας. Μπορούν επίσης να προτιμήσουν να επισκεφτούν ένα ιστότοπο με πιο σχετικό domain name, όταν ψάχνουν σε οποιαδήποτε από τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης για την υπηρεσία που παρέχετε κι εσείς.

Μην χρησιμοποιείτε δύσκολες λέξεις

Ένα domain name δεν πρέπει να δημιουργεί αμφιβολίες για το πώς γράφεται ακόμα κι αν κάποιος το ακούσει. Ένα domain που κάθε φορά που το αναφέρετε σας ρωτάνε πώς γράφεται, δημιουργεί πρόβλημα. π.χ. ενώ το pathologos.gr είναι καλό, το pathologikoiatreio.gr θα δημιουργεί την απορία κάθε φορά για το πώς γράφεται.

Καταχωρίστε περισσότερα από ένα

Υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρίσετε πολλαπλά domain names και αυτό μπορεί μερικές φορές να αποδειχθεί χρήσιμo σε επίπεδο κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης (S.E.O.)

Να είναι ταυτόσημο της υπηρεσίας σας

Προσπαθήστε το domain name που θα επιλέξετε να περιέχει την κυρίως λέξη κλειδί που θα σας ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης. π.χ. pathologos.gr. Προτείνεται να είναι περιγραφικό της ιστοσελίδας. π.χ. το pathologos.gr καταλαβαίνουμε ότι αφορά ιστοσελίδα παθολόγου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo), καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν στο διαδίκτυο την υπηρεσία, δηλαδή παθολόγος, σε αντίθεση με την επωνυμία σας, δηλαδή π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος Παθολόγος.


Τι να κάνετε αν το domain name σας έχει ήδη καταχωρηθεί

Είναι δύσκολο πια να βρεθεί domain που να πληροί όλα τα παραπάνω κριτήρια και να είναι ελεύθερο, έχετέ τα όμως υπόψην σας για να επιλέξετε κάποιο που να πληροί όσο το δυνατόν περισσότερα. Εάν αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό domain name που να ταιριάζει στην ιστοσελίδα σας και θέλετε να καταχωρίσετε ένα παρόμοιο όνομα, υπάρχουν κάποιες παραλλαγές που μπορεί να είναι διαθέσιμες.

Για παράδειγμα:

δοκιμάστε να προσθέσετε μια παύλα στο όνομα

δοκιμάστε να προσθέσετε ένα συνδυασμό από παύλες

δοκιμάστε να χρησσιμοποιήσετε συντομεύσεις ή ακρωνύμια

Αυτή η μέθοδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλά domain names που διατίθενται για τον ιδιοκτήτη του site.